339/2019. (XII.23) számú Kormányrendelettel összefüggő feladatok a köztulajdonú gazdasági társaságoknál. A megfelelési funkció alapelvei és gyakorlata

Előadók: Dr. Saly Ferenc, Csákvári Péter és Miskolczi Tamás

A tananyag témavázlata 

Előzetes az előadásból